مجتمع فنی دانشوران فرزان جنوب در سال 1382 با مدیریت خانم مهندس فریبا زمانپور شروع به کار کرد.

دانشوران در راستای افزایش کیفیت کیفی و کمی ، آموزش در حوزه های فنی با اخذ مجوز های زیر با هدف آسان کردن امر آموزش تلاش روز افزون خود را به کار گرفته است.

– مجوز از وزارت آموزش و پرورش در سامانه LTMS فرهنگیان در حوزه فناوری اطلاعات

– مجوز از سازمان اداری استخدامی در حوزه فناوری اطلاعات

– مجوز فنی و حرفه ای شهرستان مسجدسلیمان

– مجوز از گروه تحقیقات ، تعلیمات و حفاظت فنی و بهداشت کار (اداره کار)

مجتمع دانشوران با پشتوانه 18 ساله در امر آموزش کوشیده تا همواره بهترین و بروزترین روش های آموزش را برای فراگیران در آموزشگاه فراهم سازد.

اساتید دانشوارن