قوانین و مقررات

۱.ازاستفاده ی اطلاعات کاربری نادرست و غیرحقیقی شامل اطلاعات تماس، اطلاعات شخصی و غیره اجتناب کنید، زیرا منجرب حذف اکانت شما می شود.

۲.آموزشگاه دانشوران متعهد می گردد که در قبال دریافت مبلغ مشخص شده، خدمات آموزشی و پشتیبانی با شرایط ذکر شده به شما ارائه کند.

۳.پس از خرید، تا حصول اطمینان از دریافت خدمات مورد درخواست، کد رهگیری دریافتی را نزد خود نگه دارید. نداشتن کد رهگیری به منزله عدم خرید بوده و آموزشگاه دانشوران هیچ گونه تعهدی در قبال ارائه خدمات و محصولات بدون کد رهگیری، نخواهد داشت.

۴.به هنگام خرید، با دقت محصول و خدمات خود را انتخاب کنید و فاکتور خرید را قبل از تایید نهایی، با دقت مطالعه نمایید… آموزشگاه دانشوران به هیچ وجه محصول فروخته شده را پس نخواهد گرفت.

۵.در هنگام خرید به وضعیت محصول و گروه انتخابی خود دقت نمایید.

۶.برای دریافت مدرک خود اطلاعات کاربری خود را در فرم ارسال مدارک کامل و صحیح وارد نمایید، تا از هرگونه غلط املایی و ویرایش جلوگیری شود. در صورت درج اطلاعات اشتباه توسط متقاضی، جهت ویرایش و صدور مجدد مدرک، هزینه ی ویرایش مدرک، به مبلغ یک سوم شهریه، دریافت میگردد.

حریم خصوصی

آموزشگاه دانشوران به حریم شخصی اطلاعات خصوصی کاربران احترام می گذارد و از آن ها محافظت می کند و در حد توان از حریم شخصی شما و تمام موارد ارسالی کاربر دفاع می کند.